Integratie bij fusies en aankopen van bedrijven


DaMa Consulting biedt operationele ondersteuning aan voor projecten van fusies, aankopen of verkopen van bedrijven.

Om de kans van slagen te verhogen, is het sterk aan te raden om DaMa Consulting zo vroeg mogelijk te betrekken tijdens het vastleggen van de strategie en de identificatie van de geplande aankopen van bedrijven.


Waarom DaMa Consulting gebruiken voor het integratieproces van fusies en aankopen?


Diverse externe adviseurs (advocaten, boekhouders, bedrijfsrevisoren, bankiers…) zijn actief betrokken tijdens het proces van het aankopen van een bedrijf. Geen enkel van deze partijen staat de koper bij tijdens het operationele integratie & communicatie proces; het proces dat één van de sleutelelementen is van een succesvolle bedrijfsaankoop.

Gebaseerd op ervaring, biedt DaMa Consulting operationele ondersteuning aan om het communicatie en integratieplan voor nieuwe aangekochte bedrijven op te stellen en uit te voeren.

Het integratie en communicatie plan


Het plan dat DaMa Consulting opstelt, hangt heel sterk af van de structuur, de aard van het aangekochte bedrijf en van de oorspronkelijke doelstelling van de aankoop. Enkele gemeenschappelijke elementen zijn:
 • Strategische doelstelling van de aankoop omgezet in praktische bedrijfsprocessen voor de verschillende afdelingen van de organisatie,
 • Maandelijkse sleutel prestatie-indicators en opvolgingsproces bepaald en vastgelegd,
 • Gedetailleerde actieplannen per sleutelfunctie voor beide bedrijven, met aanduiding van de verantwoordelijke en uitvoeringsdatum,
 • Bepalen van de belangrijkste mijlpalen,
 • Communicatie strategie voor de verschillende bedrijfspartners, zoals klanten, leveranciers, personeel en vakbonden,
 • Regelmatige controle processen op de verschillende niveaus.
 

Waarom DaMa Consulting gebruiken bij het afstoten (verkoop) van een bedrijf?


Elke beslissing om een bedrijf af te stoten, kan, van een communicatie perspectief, op twee verschillende manieren behandeld worden: vertrouwelijk of openbaar aangekondigd. In beide gevallen is het nuttig via een externe adviseur te werken, voor het objectief analyseren van de sterke en zwakke punten van het te verkopen bedrijf.

DaMa Consulting voert efficiënt en autonoom het afstotingsproces uit, zodat de directie van het verkoopbedrijf hun volle aandacht kan houden op de kernactiviteiten van het bedrijf.

Het afstotingsproces


Gebaseerd op praktische gevalervaring, DaMa Consulting zal:
 • Ingeval van een vertrouwelijk proces:
 • Discreet de mogelijke kopers identificeren en contacteren,
 • Het voorselectieproces meer efficiënt maken door de gedetailleerde financiële rekeningen te analyseren, de bedrijfscultuur, de doelstellingen van de verkoper en de echte toegevoegde waarde van het bedrijf goed te begrijpen,
 • De kwaliteit van het onderzoek van de gegevenscentrale (data room) verbeteren, wat het afstotingsproces aanzienlijk verkort,
 • Bijstaan tijdens de definitieve contractuele onderhandelingen en afsluiting,
 • Het opstellen van het informatieve proces.

 • Ingeval van een openbaar aangekondigd proces:
 • Leiding geven aan het personeel, nu beschouwd als onderdeel van een niet-strategisch bedrijf, en hun geruststellen tijdens het overgangsproces van de pre-audit ("due diligence") en overschakeling naar de nieuwe eigenaar,
 • De huidige bedrijfsprestaties verzekeren in lijn met de verwachtingen van de klanten en de aandeelhouder ("zaken gaan verder"),
 • Bijstaan tijdens de definitieve contractuele onderhandelingen en afsluiting,
 • Het opstellen van het informatieve proces.

Enkele praktische voorbeelden van aan- en verkopen van bedrijven


 • Fusie van twee Europese divisies - 380m€ omzet - Pan-Europese organisatie
 • Afstotingsproces - Duitsland - 15 m€ omzet
 • Integratie en fusie - Frankrijk - 40m€ omzet
 • Afstotingsproces voor verschillende niet-strategische Europese bedrijven (Noorwegen, Duitsland, Polen, Denemarken, Zwitserland, Finland, Frankrijk) - 45m€ omzet
 • Integratie - Engeland - 10m€ omzet
 • Afstotingsproces - Duitsland - 21m€ omzet
 • Verkoop bedrijf aan directieleden - Frankrijk - 15m€ omzet
Terug naar de top van de pagina
Merger and Acquisition Integration