Bedrijfsbemiddeling


Waarom DaMa Consulting gebruiken voor bedrijfsbemiddeling?


DaMa Consulting :
 • Is gecertifieerd bemiddelaar met Armédis France,
 • Handelt en voldoet aan de Europese Gedragscode voor Bemiddelaars,
 • Heeft uitgebreide internationale en multiculturele industriële bedrijfservaring,
 • Heeft voor de grensoverschrijdende geschillen, de nodige taalvaardigheden in het Nederlands, Engels, Frans en het Duits,
 • Verstaat zeer goed de eigenaardigheden en de culturele aspecten van de Angelsaksische, Amerikaanse en Europese bedrijfscultuur,
 • Heeft, tijdens zijn beroepsloopbaan, verschillende klanten, leveranciers, financiële en sociale conflicten opgelost.
Het resultaat: het geschil is, op een kost en tijdsefficiënte wijze, duurzaam opgelost, gebaseerd op het wederzijds akkoord van de beide twistende partijen.

De voordelen van bedrijfsbemiddeling


Bedrijfsbemiddeling biedt verschillende voordelen aan:
 • Vertrouwelijk proces,
 • Kost & tijd efficiënt,
 • Geen arbitrage of vonnis,
 • Vrijwillig proces resulterend in een duurzame oplossing,
 • Zelf-controle van het proces,
 • Mogelijkheid om de bedrijfsband aan te houden, zelfs nà de geschiloplossing.
 

Wat is bedrijfsbemiddeling?


Bemiddeling is ten opzichte van de klassieke wettelijke geschillenregeling, een alternatieve methode om geschillen op te lossen.

Verschillende uitgebreide definities bestaan er rond dit onderwerp, maar fundamenteel betreft het een gestructureerd communicatie proces dat geleid is door een bemiddelaar. De sleutelelementen van dit proces zijn:
 • Het is gebaseerd op een vrijwillige benadering van de twistende partijen,
 • Elke partij kan de bemiddeling beëindigen te allen tijde, zonder opgave van reden,
 • De bemiddelaar moet een neutrale, onafhankelijke en onpartijdige derde zijn,
 • De bemiddelaar zal geen enkele beslissing nemen, hij zal niet arbitreren of een oordeel maken,
 • De bemiddelaar hoeft niet noodzakelijk een specialist te zijn in het domein van het geschil,
 • De twistende partijen moeten samen de oplossing vinden voor hun geschil.

De verschillende types van bemiddeling


Bemiddeling wordt toepast voor allerlei geschillen in het privé, publieke en bedrijfswereld, zoals:
 • Erfenissen,
 • Toewijzen van de kinderen,
 • Familiale conflicten,
 • Sociale conflicten,
 • Financiële regelingen,
 • Handelsgeschillen,
Terug naar de top van de pagina
Business Mediation