Overgangsbeheer


Wanneer kan overgangsbeheer toegepast worden?


 • Eén van uw sleutelmanagers is onverwacht afwezig voor een onbepaalde duur?
 • Noodzaak om een tijdelijk knelpunt of vacature in een van uw leidinggevende functies te overbruggen?
 • Een belangrijke klantenbestelling is ontvangen, maar uw organisatie is nog niet in staat om ze uit te voeren?
 • Een snelle organisatieverandering is noodzakelijk, maar er zijn geen interne mensen en/of vaardigheden beschikbaar?
 • Een strategische verandering moet naar behoren medegedeeld en uitgevoerd worden binnen de organisatie?
 • Integratie van een nieuwe afdeling, maar geen interne mensen en/of vaardigheden tot zijn/haar beschikking hebben?
 • Uitvoeren van een tijdsgevoelig project, maar er is een intern knelpunt tot beschikbare mensen?
 • De noodzaak aan specifieke vaardigheden om een strategisch project uit te voeren?
 • De noodzaak om een financieel rapporteringssysteem op te zetten of te verbeteren, inclusief het beheer van in- en uitgaande geldfondsen?
 • Liquidatie van een bedrijf?

Waarom kunt u een beroep doen op DaMa Consulting?


Als financieel (CFO) of algemeen directeur (CEO), DaMa Consulting:
 • Voegt uitgebreide financiële ervaring bij aan uw organisatie,
 • Brengt externe leidinggevende bekwaamheden met nieuwe ideeën,
 • Integreert snel en efficiënt in iedere internationale en multiculturele organisatie,
 • Motiveert multiculturele teams,
 • Leidt en controleert complexe en/of gespannen situaties.
Indien nodig, brengt DaMa Consulting u, voor de andere sleutelfuncties van uw organisatie, in contact met de aangepaste overgangsmanagers.

Het resultaat: de organisatie is efficiënt geleid tijdens de overgangsfase, in lijn met de vastgelegde objectieven.

Verschillende vormen van mandaten


DaMa Consulting werkt volgens de drie klassieke types van mandaten voor overgangsmanager:
 • Continuïteitsmandaat
  Mandaat om de bedrijfsactiviteit verder op te zetten, gebaseerd op de bestaande beleidslijnen, procedures en strategieën. Organisatorische wijzigingen maken geen deel uit van de vastgelegde doelstellingen.

 • Verbeteringsmandaat
  Mandaat om de bedrijfsactiviteit te verzekeren, maar met verbetering van de huidige processen, beleidslijnen en procedures. Enkele kleine organisatorische wijzigingen kunnen noodzakelijk zijn.

 • "Turnaround" mandaat
  Mandaat om de bedrijfsstrategie opnieuw te bepalen en drastische organisatorische wijzigingen uit en/of door te voeren.

De duur van een mandaat hangt heel sterk af van het type opdracht en de desbetreffende complexiteit. Meestal schommelt het tussen drie en vijftien maanden.

 

Wat is het overgangsbeheer?


 • Overgangsmanagers helpen organisaties om tijdelijk een bepaalde behoefte aan leiding te overbruggen. Zij zijn onmiddellijk beschikbaar en aangesteld voor een beperkte tijdsduur.

 • Overgangsmanagers zijn gemachtigd om hun mandaat uit te voeren als onderdeel van de organisatie, in lijn met het op voorhand vastgelegd objectief. Zij brengen hun bedrijfservaring mee en zetten dit in dienst van de organisatie.

 • Overgangsmanagers kunnen diverse operationele verantwoordelijkheden opnemen, zoals: Personeelsbeleid (HR), Financiën (CFO), Verkoop & Marketing, Productie (COO), Computerafdeling (IT), Algemeen beheer (CEO) en Aankoop & Logistiek (Supply chain).

Overgangsmanagers tegenover Adviseurs


 • Adviseurs brengen hun concepten en analyses als een buitenstaander maar zij zullen niet de verantwoordelijkheid opnemen om deze concepten om te zetten en uit te voeren.

 • Overgangsmanagers hebben bepaalde volmachten: zij werken direct in de organisatie en nemen directe verantwoordelijkheid om het vastgelegde doel uit te voeren.

Voordelen van een overgangsmanager


 • Nieuwe ideeën & "know how" van buitenaf,
 • Flexibiliteit en beschikbaarheid,
 • Onafhankelijkheid,
 • Bedrijfservaring,
 • Vertrouwelijkheid,
 • Tijdwinst,
 • Externe leidinggevende bekwaamheden.

Enkele praktische overgangsbeheer voorbeelden


 • Algemene directie - Frankrijk - 12 m€ omzet - Continuïteitsmandaat
 • Financiële directie - Group - 60 m€ omzet - Verbeteringsmandaat: Groupsconsolidatie en strategisch planning proces
 • Algemene directie - Europa - 40m€ omzet - "Turnaround" mandaat: overgang naar verlaten van de group
 • Financiële directie - Duitsland - 21 m€ omzet - Continuïteitsmandaat
 • Financiële directie - Frankrijk - 15 m€ omzet - "Turnaround" mandaat: overgang naar verlaten van de group
 • Algemene directie - Duitsland - 21 m€ omzet - "Turnaround" mandaat: bereiken van positief resultaat en dan overgang naar verlaten van de group
 • Algemene directie - België - 10 m€ omzet - Verbeteringsmandaat: proces & operationele verbeteringen
Terug naar de top van de pagina
Transition Management